گردونه ی سها SoHa
soha66 (تبلیغ)

رک کنسول پیانویی/ مایل : تخصص در ساخت

طراحی و تولید انواع رک - ساختارهای هوشمند ارتباطی سها SoHa رک شبکه، سرور، مخابرات، رک آلومينيومي AEG، رک IPC، رک outdoor (رک محوطه باز)، رک فريم باز (تک و دو ستونه)، رک Esti ، رک مايل کنسول، رک استیل، رک نظامی، رک کنسول سیار (پیانویی) - رک ایستاده رک 12 یونیت عمق 80 رک 14 یونیت عمق 60 رک 16 ی بیشتر ..
soha66 (تبلیغ)

رک ایستاده ، رک دیواری سُها - ایرانی

طراحی و تولید انواع رک - ساختارهای هوشمند ارتباطی سها SoHa رک شبکه، سرور، مخابرات، رک آلومينيومي AEG، رک IPC، رک outdoor (رک محوطه باز)، رک فريم باز (تک و دو ستونه)، رک Esti ، رک مايل کنسول، رک استیل، رک نظامی، رک کنسول سیار (پیانویی) - رک ایستاده رک 12 یونیت عمق 80 رک 14 یونیت عمق 60 رک 16 ی بیشتر ..

 |